Home

Op zoek naar een passende route

stijger

Voortdurend krijgen we te maken met ontwikkelingen en veranderingen, zowel in ons persoonlijk leven als in het werk. Dat brengt met zich mee dat we ook zelf moeten nadenken over onze eigen positie in opleiding en werk. Dat begint bij het maken van een eerste keuze voor een studie/opleiding en loopt door tot het eind van onze loopbaan en zelfs tot na ons pensioen.
Er is niet altijd een duidelijk doel en de juiste route moet nog gevonden worden.

Wanneer iemand door ziekte of ongeval in problemen komt tijdens opleiding of werk, doen zich voor betrokkene extra vragen voor: “Kan ik mijn werk blijven doen (al dan niet met aanpassingen)? “, “Kan ik mijn opleiding nog afmaken, moet ik me gaan richten op ander werk, scholing of opleiding?”, of “Kan ik mijn werk zodanig inrichten dat ik toch mijn werk kan blijven doen?”.
Bij een werkgever zullen zich vragen voordoen als:  “Kan mijn medewerker zijn werk blijven doen?” of  “Op welke wijze kan re-integratie het best plaatsvinden?” en “Hoe zorg ik ervoor dat deze werknemer weer aan het werk komt?”.

WIJS OP WEG NAAR WERK wil mensen en organisaties ondersteunen en adviseren die geconfronteerd worden met deze vragen voor zichzelf of voor medewerkers. Mijn werkzaamheden zijn deels op arbeidsdeskundige vragen gericht en deels op loopbaanvraagstukken en vaak ook een combinatie van beide.

WIJS OP WEG NAAR WERK stelt de mens in werk en opleiding centraal en zoekt naar praktische en realiseerbare oplossingen met aandacht voor de behoeften en wensen van de betrokken partijen.